ZŠ Helsinská

ROZPIS

                                                                                   
                        Přebor v orientačním běhu ročník 2010
                                  Základní škola
                                   ul. Helsinská

Pořadatel:                  SK Kotnov Tábor
Datum:                       18. říjen 2010 - pondělí
Místo konání:             Sezimovo Ústí – Starotáborský les
                                   http://amapy.centrum.cz/mapa/prostor-starotaborskeho-lesa

 
Kategorie :                 D4T; D5T; D6T; D7T; D8T; D9T;
                                   H4T; H5T; H6T; H7T; H8T; H9T;
 
Omezení účasti:         Není stanoveno. Startují všichni závodnici, které
                                   přihlásí škola v souladu s rozpisem závodu.
Informace:                  http://zavody.wz.cz/zavod101018/index.htm

Shromaždiště:            Sezimovo Ústí - hřiště Kovosvitu.


Přihlášky:                   Do závodu budou přihlášeni všichni žáci 4. až 9.                                      tříd, které přihlásí určený zástupce ZŠ zasláním                                      seznamu přihlašovaných žáků po jednotlivých
                                   třídách s uvedením jména a příjmení.

Prezentace:                Provedou jednotliví vedoucí tříd při odchodu na                                    shromaždiště.

Způsob startu:            intervalový

Čas startu 00:             9:00 hodin

Mapa:                          STAROTÁBORSKÝ LES; 1:5 000; E = 2 m; rozměr A4
Terén:                         Les s mírným zvlněním s dobře průběžným
                                    podrostem.

Systém ražení:            Ražení do papírového průkazu

                                    Závodníci značí průchod kontrolou do    
                                    papírového průkazu, do políčka v určeném
                                    pořadí tak jak je určeno v popisech a zakresleno
                                    na mapě.

Upozornění:                Každý závodník je povinen dbát opatrnosti
                                    při závodě.
                                    Prostory lesa jsou po celou dobu průběhu
                                    závodu zakázaným prostorem. Případy porušení
                                    vstupu do zakázaného prostoru, v době mimo
                                    vlastní absolvování závodu, budou řešeny                                               diskvalifikací.

Předpis:                       Závodí se podle platných Pravidel orientačního
                                    běhu a Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB.
Protesty:                     Písemné protesty se předkládají hlavnímu
                                    rozhodčímu.

Ředitelka závodu:       PaedDr. Alena Heršálková
Hlavní rozhodčí:          Ing. Jaroslav Hudeček
Rozhodčí:                     Bc.Libor Junek
Stavba tratí:                 Tomáš Doležel

V Táboře dne: 4. října 2010Odkazy