R O Z P I S

oblastní žebříček  Jč. kraje v OB – krátká trať

 

 

Pořadatel:                   SK Kotnov Tábor

Datum:                        1. května 2010 – sobota

Místo konání:              Sezimovo Ústí I

Klasifikace závodu:     jednorázový závod jednotlivců

Zařazení do soutěží:    závod je zařazen do soutěží Jč. Oblastního žebříčku a Ranking HSH

Kategorie:                  D10; D12; D14; D16; D18; D21; D35; D45; D55, D65

                                    H10; H12; H14; H16; H18; H21; H35; H45; H55, H65

                                    Náborové tratě:  P, HDR – bez fáborků

 

Informace:                   http://zavody.wz.cz/strany/zavod100501a/zavod100501a.htm

 

                                   

Přihlášky:                    -         prostřednictvím přihlašovacího systému OB Haná http://www.obhana.cz/ nejpozději do 24.4.2010

-        Ve výjimečných případech e-mailem  v povinném formátu podle Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v roce 2010 na adresu: helahud@seznam.cz; předmět: PRIHLASKA_krátká. Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď

-         přihlášky po termínu a na místě prezentace budou přijaty podle možností pořadatele za dvojnásobný vklad

Startovné:                   dorost, dospělí              70,- Kč

žactvo                          30,- Kč

náborové tratě              30,- Kč

půjčovné SI                   30,- Kč

-          vklady jsou uváděny po realizaci slevy stanovené ČSOB

-          přihlášky po termínu za dvojnásobný vklad

Úhrada vkladů:            Vklady za startovné budou vybírány v plném rozsahu přihlášek  při prezentaci

Shromaždiště:              Chatová osada Soukeník http://www.soukenik.cz/

Občerstvení:               V prostoru shromaždiště (pivo, limo, káva, párky, polévka a guláš), Shromaždiště shodné i pro druhý závod http://zavody.wz.cz/strany/zavod100501/zavod100501.htm

 

Prezentace:                 08:30  -  9:15 hodin v centru závodu, společně s prezentací sprintu

                                    12,45 – 13,15 hodin – jen pro startující pouze na krátké trati

Vzdálenosti:                parkoviště :         na přilehlých komunikacích do  500 m

                                    centrum  - start:    do        2000 m

                                    cíl – centrum:        do        2000 m

                                   

Způsob startu:              intervalový

Čas startu 00:              14:00 hodin

Mapa:                          Nad starým Táborem; 1:10 000; E = 5 m; stav léto 2009

Systém ražení:            Elektronický systém Sportident (SI), požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce.

Předpis:                       Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB

Protesty:                      Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předkládají hlavnímu rozhodčímu

Funkcionáři závodu:   ředitel závodu:             Jaroslav HUDEČEK

                                    hlavní rozhodčí:             Helena HUDEČKOVÁ

                                    stavba tratí:                  Tomáš DOLEŽEL

V Táboře dne:               30. března 2010